Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Ustrońskie Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii "Rosomak"

Nowotwory złośliwe to pod względem częstotliwości druga po chorobach serca i naczyń przyczyna zgonów w Polsce. Umiera na nie ok. 20% Polaków. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie czy krajach Europy Zachodniej wyleczalność nowotworów złośliwych sięga 50%, w Polsce nie przekracza 30%. Oznacza to, że w USA co drugi pacjent przeżywa ponad 5 lat od momentu postawienia diagnozy, podczas gdy w Polsce zaledwie co trzeci.

Do przyczyn tak wysokiej umieralności na choroby nowotworowe, w tym raka sutka, należą: 
• niska świadomość w społeczeństwie czynników ryzyka choroby nowotworowej,
• lekceważenie pierwszych objawów i zbyt późne zgłaszanie się do lekarza,
• niewydolność systemu opieki zdrowotnej – kolejki do leczenia,
• brak w pełni skutecznych leków i terapii mimo ogromnych nakładów na ich opracowanie.

Stwierdza się, że czynniki genetyczne decydują o zachorowaniu na nowotwory w około 15% przypadków, w aż 53% zależy ono od stylu życia pacjenta, zaś pozostałe 32% są to czynniki zewnętrzne, np. zatrucie środowiska. Nowotwory sutka są wywoływane przez czynniki genetyczne w 27%. Nie oznacza to jednak, że wszyscy nosiciele zmutowanych genów zachorują. Wiele zależy od tego, gdzie mieszkają i jak żyją. 

Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę chorych onkologicznych wymagających usprawniania, zdecydowano o utworzeniu Ustrońskiego Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii Rosomak.
W ramach centrum funkcjonują: Oddział Rehabilitacyjny dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej w obrębie żeńskich narządów płciowych oraz Oddział Sanatoryjny dla innych chorych po leczeniu onkologicznym.
Rehabilitacja onkologiczna jest działaniem bardzo złożonym, ze względu na ogromną rolę czynnika psychicznego tkwiącego w społecznej świadomości lęku przed rakiem i braku wiary w możliwości wyleczenia. Dodatkowo w przypadku raka sutka lub żeńskich narządów płciowych dochodzi do zaburzeń tożsamości seksualnej kobiet na płaszczyźnie poczucia kobiecości, macierzyństwa, erotyzmu i funkcji socjalnej.
Początkowo rehabilitacja onkologiczna ograniczała się do usprawniania ruchowego i protezowania po tych zabiegach, które naruszały sprawność fizyczną. Współczesna rehabilitacja onkologiczna uwzględnia szereg problemów natury psychicznej i społecznej, jako elementów holistycznego traktowania człowieka chorego na raka. Dwa podstawowe cele rehabilitacji to zapobieganie i leczenie powikłań oraz zaburzeń czynności będących nieuniknionym kosztem leczenia wynikającym z jego specyfiki. Aktywność ruchowa, która pobudza odporność organizmu oraz modyfikuje gospodarkę hormonalną i metaboliczną, jest istotnym czynnikiem pierwotnej i wtórnej prewencji choroby nowotworowej.

Głównymi celami rehabilitacji w Oddziale Rehabilitacyjnym są:
• zapewnienie ciągłości terapeutycznej pacjentom onkologicznym po zabiegach operacyjnych, chemioterapii, radioterapii, 
• przywrócenie sprawności psychofizycznej,
• pomoc w adaptacji do nowych warunków życia,
• przybliżenie zasad profilaktyki przeciwnowotworowej.

Ustrońskie Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii Rosomak
Rejestracja i informacja:
Sanatorium Uzdrowiskowe Rosomak
ul. Zdrojowa 2, 
43-450 Ustroń
Informacja sekretariat medyczny: 33 472 67 22
e-mail: ucrol@uzdrowisko-ustron.pl
osoba do kontaktu: Joanna Muchowska