Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Przetargi w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym "Ustroń" S.A.

W Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym "Ustroń" S.A. nie jest obecnie prowadzone żadne postępowanie przetargowe.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Biurem Zakupów pod numerem tel. 33-856-56-85 lub email:  mwator@uzdrowisko-ustron.pl

Zapytanie ofertowe - zakończono

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. realizuje  projekt pn. „Promocja Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. na rynkach zagranicznych” dofinansowany z Unii Europejskiej z Poddziałania 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”  PO IG 2007-2013 w ramach Branżowego programu promocji branży turystyki medycznej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację działania  w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych:

Zorganizowanie udziału   w imprezie targowo – wystawienniczej:

Internationale Tourismus - Börse Berlin w terminie: 04 – 08 marzec 2015 r.

Wymagania dotyczące warunków realizacji oferty publicznej oraz Kryteria wyboru oferty znajdują sie w załącznikach:

 -Kryteria wyboru oferty - załącznik.
 -Wymagania dotyczące warunków realizacji oferty - załącznik.

Rozstrzygnięcie znajduje się w załączniku.