Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Branżowy Program: Promocja Polskiej Turystyki Medycznej na Rynkach Międzynarodowych

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich.
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. po raz pierwszy bierze udział w Branżowym Programie Promocji Polskiej Turystyki Medycznej na Rynkach Międzynarodowych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Tytuł projektu: Promocja Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. na rynkach międzynarodowych
Termin realizacji: od 29.03.2012 r. do 31.03.2015 r.

 MINISTERSTWO GOSPODARKI
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki
Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” Spółka Akcyjna otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą:

Przebudowa i wyposażenie części budynku Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego „Równica” w Ustroniu dla potrzeb kuracjuszy z rzadkimi zespołami chorobowymi, alergiami i po transplantacjach narządów

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego w wysokości 944 758,43 zł.

Projekt o wartości 3 438 363,64 zł jest realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 21 września 2011 o numerze UDA-RPSL.09.01.00-00-003/10-00. Obejmuje on roboty budowlane, wyposażenie pokoi kuracjuszy, zakup urządzeń medycznych.

Termin realizacji zadania: listopad 2011-luty 2012.