Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Wpis do rejestru ośrodków sanatoryjnych 

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A.

Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów nr OR/24/0011/16 (PDF)
Wpis zachowuje ważność do dnia 28 marca 2019 r.

Dokument w formacie PDF jest plikiem elektronicznym otwieranym i wyświetlanym przy użyciu programu Adobe Reader. Program ten jest darmowy i można go pobrać oraz zainstalować klikając tutaj.

Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy "Równica"

ul. Sanatoryjna 7
43-450 Ustroń
nr telefonu: 33 854 54 54

Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy „Równica” posiada wpis do rejestru ośrodków nr OD/24/0012/16 z dnia 24.08.2016 roku, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusów osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z innymi dysfunkcjami i schodzeniami.

 na następujące turnusy rehabilitacyjne:

 • usprawniająco-rekreacyjny.

DRUKI DO POBRANIA:

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/24/0012/16 (PDF)  
Wpis zachowuje ważność do dnia 24.08.2019 roku

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego (PDF)   

Dokument w formacie PDF jest plikiem elektronicznym otwieranym i wyświetlanym przy użyciu programu Adobe Reader. Program ten jest darmowy i można go pobrać oraz zainstalować klikając tutaj.

 

Sanatorium Uzdrowiskowe "Kos"

ul. Zdrojowa 12
43-450 Ustroń
nr telefonu: 33 856 60 00

Sanatorium Uzdrowiskowe „Kos” posiada wpis do rejestru ośrodków nr OD/24/0011/16 z dnia 29.07.2016 roku, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusów osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z upośledzeniem umysłowym, 
 • z chorobą psychiczną, 
 • z padaczką, 
 • ze schorzeniami układu krążenia, 
 • z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami

 na następujące turnusy rehabilitacyjne:

 •  usprawniająco-rekreacyjny,
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
 •  nauki niezależnego funkcjonowaniu z niepełnosprawnością.

DRUKI DO POBRANIA:

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/24/0011/16  (PDF)   
Wpis zachowuje ważność do dnia 29.07.2019 roku

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa  Śląskiego (PDF)   

Dokument w formacie PDF jest plikiem elektronicznym otwieranym i wyświetlanym przy użyciu programu Adobe Reader. Program ten jest darmowy i można go pobrać oraz zainstalować klikając tutaj.

 

Sanatorium Uzdrowiskowe "Narcyz"

ul. Zdrojowa 9, 43-450 Ustroń
nr telefonu: 33 856 61 00

DRUKI DO POBRANIA:

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa  Śląskiego (PDF)   

Dokument w formacie PDF jest plikiem elektronicznym otwieranym i wyświetlanym przy użyciu programu Adobe Reader. Program ten jest darmowy i można go pobrać oraz zainstalować klikając tutaj.

 

Sanatorium Uzdrowiskowe "Rosomak"

Ustrońskie Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii
ul. Zdrojowa 2, 43-450 Ustroń
nr telefonu: 33 856 50 99

Sanatorium Uzdrowiskowe „Rosomak” posiada wpis do rejestru ośrodków nr OD/24/0011/14 z dnia 17.09.2014 roku, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusów osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • osoby po laryngektomii,
 • kobiety po mastektomii

 na następujące turnusy rehabilitacyjne:

 • usprawniająco-rekreacyjny,
 • psychoterapeutyczny,
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (krajoznawstwo, artterapia).

DRUKI DO POBRANIA:

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/24/0014/17 (PDF)   
Wpis zachowuje ważność do dnia 18.09.2020 roku

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa  Śląskiego (PDF)   

Dokument w formacie PDF jest plikiem elektronicznym otwieranym i wyświetlanym przy użyciu programu Adobe Reader. Program ten jest darmowy i można go pobrać oraz zainstalować klikając tutaj.