Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Niezbędnik kuracjusza

Należy ze sobą zabrać:

1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (od lekarza rodzinnego) potwierdzone przez NFZ oraz skierowanie na leczenie w określonym turnusie wystawione przez NFZ.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby skierowanej na turnus sanatoryjny.
3. Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, na wypadek braku weryfikacji przez EWUŚ.
4. Aktualne wyniki badań mające związek z leczonym uzdrowiskowo schorzeniem.
5. Leki przyjmowane na stałe.
6. Dres, obuwie sportowe, klapki na basen, strój kąpielowy, czepek, przybory toaletowe.

Przyjazdy  i wyjazdy:

1. Rozpoczęcie pobytu uzdrowiskowego następuje w wyznaczonym na skierowaniu dniu od godziny 14:00 (pobyt rozpoczyna się obiadem).
2. Zakończenie leczenia uzdrowiskowego oraz wyjazd z sanatorium  następuje do godziny 12:00 ostatniego dnia pobytu (pobyt kończy się śniadaniem).
3. Wcześniejsze przyjazdy (np. dzień wcześniej) są możliwe tylko w ramach posiadanych wolnych miejsc w Sanatorium i wiążą się z wniesieniem opłaty za pobyt hotelowy (nocleg + śniadanie  – zgodnie z obowiązujacym cennikiem).
4. Kwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu określonym w skierowaniu z NFZ.
5. Sanatorium prowadzi rezerwację miejsc na poszczególne oddziały – zgodnie ze skierowaniem otrzymanym przez NFZ.

Sanatorium zapewnia:

1. Miejsca wszystkim kuracjuszom posiadającym skierowanie w ramach NFZ na turnus określony w skierowaniu.
2. Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.
3. Wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjeździe.
4. Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.
5. Nie mniej niż 54 zabiegi fizykalne (w okresie całego pobytu, przez 6 dni w tygodniu) zlecone przez lekarza zgodnie ze schorzeniem będącym podstawą do skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
6. Możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów płatnych.
7. Badanie kontrolne lekarskie oraz końcowe w ostatniej dobie pobytu.
8. Posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia – poprzedzone konsultacją z lekarem prowadzacym.
9. Leki ratujące życie i na wypadek nagłego zachorowania.
10. Kartę leczenia sanatoryjnego.

Sanatorium nie zapewnia suchego prowantu w przypadku rezygnacji z posiłku na jadalni.

Zabiegi:

1. Zabiegi ordynowane są przez lekarzy prowadzących i dostosowane do schorzeń będących podstawą skierowania do sanatorium.
2. Zabiegi wykonywane są na terenie Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia.
 

Dodatkowe usługi:

1. W pokojach dostępne są odpłatnie odbiorniki telewizyjne.
2. Wokół Sanatorium dostępny jest płatny parking niestrzeżony.  
3. W każdym pokoju znajdują się: czajnik, szklanki, koc i ręcznik.
4. Kuracjusze mogą odpłatnie korzystać z basenu solankowego oraz z innych zabiegów oferowanych przez Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia.

Opłaty ponoszone przez Kuracjuszy:

1. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie ze stawkami ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 zmieniajacego Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (obowiązkowo).
2. Opłata uzdrowiskowa – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ustroń.
3. Opłata za korzystanie z odbiornika telewizyjnego za turnus 21-dniowy wynosi 95 PLN.
4. Płatne Wi-Fi.
5. Opłata za miejsce parkingowe za turnus 21-dniowy wynosi 152 PLN.
6. Opłata za indywidualny udział w imprezach fakultatywnych.
7. W przypadku skrócenia okresu pobytu lecznictwa uzdrowiskowego w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A. z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa - opłata za każdą dobę skrócenia pobytu (przepustka, wcześniejszy wyjazd) - zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego.

Wcześniejsze wyjazdy, przepustki:

1. Wyjazdy na przepustkę lub skrócenia pobytu w Sanatorium są możliwe tylko po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego i kierownika jednostki udzielającej świadczenia.
2. W  przypadku skrócenia okresu pobytu lecznictwa uzdrowiskowego w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A.  z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa - opłata za każdą dobę skrócenia pobytu (przepustka, wcześniejszy wyjazd) - zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego.