Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Pobyt w ramach wczesnej rehabilitacji przeznaczony jest dla osób ze schorzeniami:

  • po zawale mięśnia sercowego, po zabiegach kardiochirurgicznych,
  • pobyt przeznaczony jest dla osób ze skierowaniem z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby: oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, pediatrii lub ze skierowaniem z poradni kardiologicznej, poradni rehabilitacji.

Pobyt jest refundowany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje: 

  • ocenę stanu zdrowia (wizyta lekarska),
  • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
  • pięć zabiegów dziennie przez 6 dni w tygodniu,
  • fizykoterapię,
  • zajęcia edukacyjne,
  • interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację    
  • pobyt w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym "Równica",
  • całodzienne wyżywienie (wg diety lekarskiej: podstawowej, łatwostrawnej, ubogoenergetycznej, dla diabetyków, dla pacjentów poszpitalnych o profilu onkologicznym).