Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Rehabilitacja w oddziałach dziennych

W ramach oddziałów dziennych realizujemy następujące rehabilitacje: 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Realizowana w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia (dawny Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy).
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji udziela Rejestracja Centralnej Przychodni Uzdrowiskowej mieszcząca się w Ustroniu w UIZ, przy ulicy Sanatoryjnej 7 (Poziom 2) lub pod numerem telefonu 33 856 57 90.    

Rehabilitacja ogólnoustrojowa dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu

Realizowania w Oddziale Dziennym Sanatorium Rosomak.
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji udziela Sekretariat Medyczny Sanatorium Rosomak mieszczący się w Ustroniu przy ulicy Zdrojowej 2 lub pod numerem telefonu 33 472 67 22.

Dla obu rodzajów świadczeń do kwalifikacji podejmowane mogą być skierowania z następujących Poradni lub Oddziałów: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, pediatrii, ginekologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej, oraz lekarza POZ w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych.

Rehabilitacja kardiologiczna

Realizowana przez Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej mieszczący się w Sanatorium Równica w Ustroniu przy ulicy Sanatoryjnej 7 (parter obok recepcji).
Szczegółowe informacje udziela Sekretariat Medyczny mieszczący się w pokoju 005 lub pod numerem telefonu 33 856 50 56.  

Skierowania do kwalifikacji podejmowane mogą być z następujących Oddziałów lub Poradni: kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych.

Zakwaterowanie w promocyjnej cenie:

Pacjenci, korzystający z rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym mieszkający poza Ustroniem na czas zabiegów mają możliwość skorzystania z promocyjnego pobytu hotelowego wraz z wyżywieniem w Sanatorium Równica.

Szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania dostępne pod numerem telefonu 33 854 54 54 (wewn. 2) lub tutaj.

Rezerwacji dokonać można: