Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Historia Uzdrowiska

LECZNICTWO UZDROWISKOWE POD RÓWNICĄ

Tradycje uzdrowiskowe Ustronia sięgają końca XVIII w., kiedy to odkryto, że warunki klimatyczne i miejscowe zasoby tworzyw leczniczych sprzyjają leczeniu chorób układu oddechowego, reumatycznych i stawowo-mięśniowych i stanów wyczerpania, a ponadto przyspieszają rekonwalescencję po przebytych chorobach i urazach.

W drugiej połowie XVIII w., po zbudowaniu huty żelaza, wykorzystywano rozżarzony żużel wielkopiecowy do sporządzania kąpieli. Praktyka była powiązana z obserwacją poczynioną przez hutników, którzy, stosując kąpiel pierwotnie w celach higienicznych, odkrywali jej pozytywny wpływ na zdrowie. Można sądzić, że substancje rozpuszczalne przechodziły z żużlu do kąpieli, oddziałując podobnie jak kąpiele mineralne.

Narastająca popularność tych kąpieli zachęciła właściciela zakładów hutniczych, księcia cieszyńskiego Albrechta Kazimierza, do wzniesienia w latach 1802–1804 Domu Zdrojowego z łazienkami. Budynek ten przetrwał do dziś – mieści się w nim hotel Ustroń.

W miarę wyczerpywania się złóż rudy i zanikania produkcji hutniczej zainteresowanie kuracjuszy uzdrowiskiem systematycznie malało. A kiedy w 1897 r. wygaszono wielki piec, co spowodowało brak dostaw żużlu do kąpieli, przystąpiono do długo odkładanej budowy zakładu kąpielowego i Domu Zdrojowego przy obecnej ulicy Mickiewicza. Podjęcie prac przyspieszyło odkrycie w okolicy bogatych złóż borowiny. Zakład, oddano do użytku w 1901 r., a budynki z tego okresu przetrwały w niezmienionej formie zewnętrznej do dzisiaj. W dwudziestoleciu międzywojennym wzrosła liczba letników i kuracjuszy przybywających do Ustronia. Wpłynęła na to również rozbudowa i unowocześnienie i uatrakcyjnienie miejscowości, m.in.: elektryfikacja, oświetlenie ulic oraz wytyczenie wzdłuż Wisły deptaków spacerowych. W latach 30. XX w. wybudowano basen kąpielowy oraz drogę na Równicę.

W latach 1945–1946 obiekty majątku trwałego uzdrowiska przejęła ubezpieczalnia społeczna.  W 1953 r. zakład kąpielowy został przejęty przez nowo powołane do życia Państwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe w Jastrzębiu-Zdroju, jednak podjęta wkrótce decyzja o budowie kopalń Rybnicko-Jastrzębskiego Okręgu Węglowego spowodowała likwidację lecznictwa uzdrowiskowego w Jastrzębiu-Zdroju, a to z kolei wpłynęło na odrodzenie się uzdrowiska w Ustroniu.

Według ówczesnych założeń w dzielnicy Ustronia, Zawodziu, miał powstać Szpital Reumatologiczny, Sanatorium Uzdrowiskowe oraz 28 domów leczniczo-rehabilitacyjnych. W wyniku sukcesywnej budowy i rozwoju działalności oddano do użytku:

1973 – Sanatorium Uzdrowiskowe Róża,

1975 – Śląski Szpital Reumatologiczny, który stał się referencyjnym ośrodkiem w zakresie reumatologii i chorób układu ruchu,

1976 – Sanatorium Uzdrowiskowe Wilga,

1977 – Sanatorium Uzdrowiskowe Malwa,

1977 – Dom Wczasowo-Leczniczy Złocień,

1986 – Sanatorium Uzdrowiskowe Przedsiębiorstwa Państwowego Uzdrowisko Ustroń w Ustroniu. Sanatorium dysponuje 800 miejscami w oddziałach rehabilitacji kardiologicznej, reumatologii i rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej i chorób układu oddechowego. Przyjmuje rocznie 11 tys. kuracjuszy, jest wyspecjalizowane w leczeniu i rehabilitacji: 

  • chorób narządu ruchu, w tym chorób reumatycznych, schorzeń kręgosłupa, stanów pourazowych,
  • chorób układu krążenia – choroby niedokrwiennej serca, choroby nadciśnieniowej, stanów po zawale mięśnia sercowego,
  • chorób dróg oddechowych – przewlekłego zapalenia oskrzeli, pylic, astmy,

1990 – Wydział zamiejscowy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji Repty,

1991 – Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron, powstałe w wyniku przekształcenia domu wczasowo-rehabilitacyjnego,

1991 – pierwszy segment obecnego Zakładu Przyrodoleczniczego, o kubaturze ponad 85 tys. m3; zakład wyróżnia się najnowocześniejszymi rozwiązaniami architektonicznymi, także  w zakresie wyposażenia i balneotechniki, a jego infrastrukturę tworzą:

  • 6 sal do kinezyterapii o łącznej powierzchni ponad 1500 m2,
  • dział hydroterapii wannowej z 50 wannami do kąpieli solankowych, wirowych, galwanicznych, kwasowęglowych i masażu podwodnego,
  • dział zawijań borowinowych z 28 stanowiskami do zawijań i kąpieli borowinowych,
  • 4 baseny napełniane 3,5–4% solanką naturalną, stanowiące skuteczny zespół w leczeniu i rehabilitacji chorób układu ruchu, w szczególności w stanach pourazowych,
  • pomieszczenia do inhalacji lekowych i solankowych oraz pełny zakres elektro- i światłolecznictwa, 
  • wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt monitorujący stanowiska do treningu kardiologicznego, służące leczeniu chorób układu krążenia, a w szczególności rehabilitacji pozawałowej i po zabiegach kardiochirurgicznych,

1995 – odwierty solankowe U-3 i U-3A,

1995 – dział hydroterapii łącznie z basenami rehabilitacyjnymi w Zakładzie Przyrodoleczniczym oraz Przychodni Uzdrowiskowej świadczącej usługi dla pacjentów korzystających z Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego w trybie ambulatoryjnym. Jednocześnie oddano do użytku laboratorium analityczne, pracownie diagnostyczne, pracownię densytometryczną oraz z zakresu kardiologii pracownię prób wysiłkowych, zaburzeń rytmu serca i ultrasonografii.

W kolejnych latach zakończono budowę poszczególnych części Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego i tym samym dobiegło końca przenoszenie Uzdrowiska z Jastrzębia-Zdroju do Ustronia.  

W sierpniu 2010 r. resort Skarbu Państwa zakończył proces i rozstrzygnął finał prywatyzacji Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. Nabywcą pakietu kontrolnego akcji stała się Spółka Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca to spółka o wypracowanej marce i ogromnych sukcesach w dziedzinie kardiologii oraz kardiochirurgii. Została założona w 2000 r. przez grupę wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych, którym przyświeca idea rozpowszechnienia najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych.

Wymienione grupy chorobowe również i współcześnie stanowią główne wskazania do leczenia uzdrowiskowego w Ustroniu.

Dokonujące się zmiany profilu chorobowości naszego społeczeństwa wywołały konieczność dostosowania obiektów, urządzeń i wiedzy personelu fachowego do obecnych wymogów. Współczesne lecznictwo uzdrowiskowe charakteryzuje się intensywnym stosowaniem metod rehabilitacyjnych, a z uwagi na znaczny koszt procedur leczniczych, dawny typ leczenia kuracjuszy w uzdrowiskach zdaje się przechodzić do historii.