Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Zarząd Uzdrowiska Ustroń ogłasza Konkurs Ofert na wynajem lokalu użytkowego:

  • lokal o powierzchni 260,32 m2 usytuowany w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Kos” w Ustroniu przy ul. Zdrojowej 12 na poziomie „-1” 

Główne założenia najmu:

  • Zakres prowadzonej działalności: pozostaje do uzgodnienia
  • Adaptacja: własny zakres
  • Możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia
  • Wymagana wpłata kaucji w wysokości 3-miesięcznego czynszu brutto w chwili zawarcia umowy

W celu dokonania wizji lokalnej miejsca najmu prosimy o kontakt z Kierownikiem Administracyjnym pod nr tel. 33/8566007 dla lokalu w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Kos” lub poprzez Sekretariat Biura Obsługi Spółki pod nr tel. 33/856 56 50 wew. 3.

Osoby zainteresowane najmem, prosimy o złożenie w Sekretariacie budynku Biura Obsługi Spółki w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej 1 w zaklejonej kopercie stosownej Oferty dla wybranego lokalu wraz z wypełnionym formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia lub przesłanego za pośrednictwem mail na wyraźne żądanie potencjalnego Oferenta.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ OFERTY