Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rehabilitacja w XXI wieku-starzenie się i życie” w Uzdrowisku Ustroń

W dniach 6-7 października 2017 w Uzdrowisku Ustroń odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rehabilitacja w XXI wieku-starzenie się i życie”. Konferencja została zorganizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uzdrowisko Ustroń, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Uniwersytet "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara we Włoszech w ramach Międzynarodowej Akademii Biofilii w Rehabilitacji (International Biophilia Rehabilitation Academy). Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli Aleksandra Żebrowska oraz Dariusz Jastrzębski, a przewodniczącym Komitetu Naukowego Jacek Durmała.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. med. Przemysława Jałowieckiego, Rektora Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Adama Zająca oraz Marszałka Województwa Śląskiego.  

Celem Konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań, metod rehabilitacji oraz trendów w naukach z zakresu rehabilitacji jak i również w projektowaniu systemów organizacyjnych opartych na profilaktyce. Tematem wiodącym Konferencji były aspekty rehabilitacji związane z procesem starzenia się. Obejmowały one również rehabilitację neurologiczną, kardiologiczną oraz pulmonologiczną. Podczas czterech sesji naukowych czołowi naukowcy z całego świata zaprezentowali swoje doświadczenia i wyniki badań dotyczące różnych aspektów rehabilitacji w XXI wieku. Ważnym aspektem praktycznym Konferencji były warsztaty na temat „Aktualnego spojrzenia na rehabilitację w chorobie Parkinsona, „Oceny aktywności mózgu”, „Zastosowania metod fizjoterapeutycznych w prewencji chorób układu krążenia kończyn dolnych”, „Metod specjalnych w rehabilitacji pulmonologicznej„ oraz „Wybranych technik terapii manualnej w leczeniu zespołu szyjno-barkowego”.  

W podsumowaniu XIV Międzynarodowej Konferencji w ramach Międzynarodowej Akademii Biofilii w Rehabilitacji jednoznacznie podkreślona została rola rehabilitacji w podnoszeniu jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych w celu wydłużenia ich samodzielne funkcjonowania i przewidywanego czasu życia w zdrowiu. 

Bardzo interesująca była sesja dotycząca rehabilitacji geriatrycznej, której najciekawszym elementem okazała się bardzo wnikliwa i długa dyskusja, prowadzona przez moderatora tej sesji Elizabeth Dean z University of British Columbia. W trakcie tej dyskusji konfrontowane były doświadczenia polskie, prezentowane przez Jana Szewieczka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach w zakresie opieki i rehabilitacji osób w wieku podeszłym. Zwrócono uwagę na istotną różnicę między fizjologicznym starzeniem się a starzeniem powikłanym wielochorobowością. W trakcie dyskusji prezentowano różne spojrzenia na problem starzejącego się społeczeństwa dzięki interdyscyplinarnemu i multiprofesjonalnemu składowi biorących w niej udział wykładowców.

W następnych dwóch sesjach swoje doświadczenia prezentowali goście z Włoch oraz Japonii, w tym Prezydent IBRA Profesor Takizawa (Taki) Shigeo oraz Profesorowie Raul Saggini i Camillo di Giuilio.

Niezwykle ciekawie wypadła sesja dotycząca rehabilitacji pulmonologicznej. Brali w niej udział wybitni przedstawiciele wąskiego grona fachowców, w tym czołowy ekspert z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej (a zwłaszcza rehabilitacji obturacyjnej choroby płuc) Richard Casaburi z Los Angeles.