Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A w sierpniu 2018 roku będzie dokonywało brakowania indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przebywających na leczeniu w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A. w roku 1997.

Dokumentacja indywidualna pacjenta przewidziana do brakowania może zostać wydana na pisemny wniosek:  pacjenta,  jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osób przez niego upoważnionych do uzyskania dokumentacji w przypadku zgonu, za potwierdzeniem odbioru.

Dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po upływie okresu przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu proszone są, aby do 31 lipca 2018 r. złożyły w siedzibie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A.  wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Dokumentację medyczną wydaje się osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości, tj.: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub uwierzytelnionego pełnomocnictwa.