Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Udana prywatyzacja Uzdrowiska „Ustroń”

Średnio 30 tysięcy osób rocznie, około 6 tysięcy wykonywanych zabiegów dziennie przez 40-u lekarzy różnych specjalności, 90 pielęgniarek oraz 120 fizjoterapeutów – tak dziś w największym skrócie można przedstawić Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA.  W drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego spółka oficjalnie poinformowała o zakończeniu  procesu prywatyzacji. – Po trzech latach Uzdrowisko jest już zupełnie inną, żeby nie powiedzieć, nowoczesną spółką o ogromnym potencjale i szerokich kompetencjach – zapewnia Bartosz Sadowski, prezes Uzdrowiska. – Ale przed nami sporo jeszcze do zrobienia – dodaje.

Umowa o sprzedaży większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA. przez Skarb Państwa Polsko-Amerykańskim Klinikom Serca została podpisana pod koniec sierpnia 2011 roku. Transakcja opiewała na kwotę ponad 90 mln złotych.  Nowy właściciel spółki konsekwentnie od samego początku stawia sobie za cel rozwój Uzdrowiska. Każda zarobiona złotówka zostaje w Uzdrowisku. W okresie tym spółka ani razu nie wypłaciła dywidendy swoim właścicielom.

Trzy ostatnie lata to przede wszystkim okres inwestycji w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń”, na które spółka wydała prawie 60 mln złotych. Dla porównania w trzech latach poprzedzających prywatyzację na inwestycje w Uzdrowisku przeznaczono niespełna 12 mln złotych.   – Wszystkie nasze działania skoncentrowaliśmy w pierwszej kolejności na podniesienie jakości i standardu oferowanych zabiegów i bazy noclegowej – podkreśla prezes Sadowski. Na liście zrealizowanych już inwestycji znajdują się remonty: stołówki, pokojów zabiegowych, pokojów hotelowych na trzech piętrach szpitala uzdrowiskowego „Równica”  oraz modernizacja kotłowni.   – Wszystko, co robimy w Uzdrowisku podporządkowane jest pacjentowi, jego oczekiwaniom i potrzebom – zapewnia Bartosz Sadowski.

Od prawie 2 lat pacjenci Uzdrowiska „Ustroń” mogą korzystać m.in. z usług najnowocześniejszego w Polsce ośrodka PRESTIGE CLUB Medical & SPA. Oferuje on szeroką gamę zabiegów leczniczych z zakresu balneoterapii i hydroterapii, kinezyterapii oraz najnowocześniejszych metod fizykoterapii, w tym masaży leczniczych i terapii manualnej.  – Początkowo ośrodek wykonywał zaledwie 200 zabiegów miesięcznie, teraz ponad 2 tysiące, co utwierdza nas w przekonaniu, że wybrany przez nas kierunek działań był słuszny – uważa Piotr Ciepał, wiceprezes Uzdrowiska Ustroń. Już teraz 25 procent przychodów Uzdrowiska „Ustroń” ma charakter komercyjny.

– W tym roku zamierzamy kontynuować modernizację bazy zabiegowo-noclegowej Uzdrowiska – informuje prezes Sadowski. Obecnie spółka dysponuje ponad 1,5 tys. miejsc noclegowych w 4 sanatoriach uzdrowiskowych, 1 szpitalu i w 1 hotelu.

W zamierzeniach na ten rok jest również remont części gastronomicznej kuchni w szpitalu uzdrowiskowym. Na ten cel spółka wyda prawie 4 mln złotych. Dziś główna kuchnia Uzdrowiska przygotowuje posiłki dla około 800 osób dziennie. – Po modernizacji  będzie przygotowywać posiłki dla wszystkich naszych pacjentów oraz ośrodków zewnętrznych, co pozwoli obniżyć koszty ich przygotowywania oraz zwiększyć ilość wydawanych posiłków dla 2,4 tys. osób dziennie – informuje wiceprezes Ciepał. Kolejną planowaną inwestycją jest budowa tężni solankowej przy basenach solankowych, która ma wykorzystywać naturalną, rozcieńczoną solankę wydobywaną z poziomu 1800 metrów pod ziemią. Solanka ta zaliczana jest do jednych z  najlepszych w Europie.

Jednym z głównych celów Uzdrowiska Ustroń jest rozwijanie specjalistycznego programu rehabilitacji kardiologicznej. Jest on przeznaczony dla osób, u których występuje ryzyko lub rozpoznano już schorzenie układu krążenia. Z programu korzystają osoby powracające do zdrowia po: zawale serca, angioplastyce tętnic wieńcowych, wszczepieniu stymulatora rytmu, plastyce zastawki serca jak również cierpiących na nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia lub arytmię. – Rehabilitację kardiologiczną powinien przejść każdy, kto ma za sobą schorzenie sercowo-naczyniowe. Warto pamiętać o tym, że w pierwszym roku po przebytym zawale serca umiera 15 proc. pacjentów, a w kolejnych czterech latach umiera kolejnych 33 procent osób – przypomina prezes Bartosz Sadowski. W 2012 roku z rehabilitacji kardiologicznej w Uzdrowisku korzystało dziennie 90 pacjentów, rok później już około 230 osób.

Uzdrowisko Ustroń dysponuje m.in.: 6 salami do kinezyterapii , 28 stanowiskami do zabiegów z użyciem naturalnej borowiny, 17 stanowiskami do masażu, 50 wannami do hydroterapii i balneoterapii oraz 20 stanowiskami do monitorowanego treningu kardiologicznego. W sumie Uzdrowisko oferuje dziś pacjentom ponad 70 różnego rodzaju zabiegów. Spółka pomimo zmniejszenia zatrudnienia o nieco ponad  10 procent jest jednym z największych pracodawców
w Ustroniu. Warto również podkreślić, że co druga osoba odpoczywająca i lecząca się w Ustroniu, korzysta z usług Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń”.

Ustroń, 8 maja 2014