Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Rehabilitacja onkologiczna, to nie zbędny luksus!

- Rehabilitacja onkologiczna jest dziś koniecznością, a nie zbędnym luksusem – mówił dziś w Ustroniu profesor Marek Woźniewski z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Świadczą o tym, jego zdaniem, rosnące w zastraszającym tempie koszty związane z nowotworami złośliwymi. Lekarze z całej Polski dyskutują dziś w Ustroniu o przywracaniu sprawności chorych po leczeniu raka.

O tym, jak powinna wyglądać rehabilitacja onkologiczna i dlaczego jest ona tak ważna dla osób po przebytej chorobie nowotworowej rozmawiają dziś uczestnicy V Międzynarodowego Sympozjum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii, które odbywa się w Uzdrowisku Ustroń. Program naukowy sympozjum obejmuje wykłady o postępach w leczeniu obrzęku limfatycznego oraz rehabilitację w chorobach naczyń i laryngologii. Z udziałem wybitnych wykładowców i zaproszonych gości prowadzona będzie dyskusja o najnowocześniejszych metodach profilaktyki, diagnostyki i leczenia, które są stosowane w kompleksowej rehabilitacji onkologicznej.

Z danych przedstawionych przez profesora Marka Woźniewskiego wynika, że w najbliższych latach całemu światu grozi swoiste „tsunami” nowotworów złośliwych. Szacuje się, że w 2030 roku w 184 krajach na świecie zachoruje na nowotwory ponad 22 miliony osób, co sprawia, że wzrost zachorowań  wyniesie 75 procent, a w krajach rozwijających się nawet 90 procent. W Europie co rok na nowotwory złośliwe choruje 3 miliony osób. W Polsce do 2025 roku liczba osób chorujących na nowotwory zwiększy się średnio o 40 procent, a w przypadku raka płuc liczba osób zmagających się z tą chorobą wzrośnie aż o 100 procent.

Tymczasem roczne koszty związane z nowotworami złośliwymi w Unii Europejskiej wynoszą 124 mld euro, ale tylko 36 procent tej kwoty stanowią koszty leczenia. Reszta wynika z utraty zdolności do pracy, zmniejszenia wydajności i przedwczesnych zgonów. Najdroższym nowotworem złośliwym w krajach UE jest rak płuc, który pochłania aż 19 mld euro. Tańszy jest rak piersi,  którego roczne koszty wynoszą 13 mld euro. Dla porównania w Polsce kwoty te kształtują się odpowiednio na poziomie 400 mln i 500 mln złotych. - Dlatego zapobieganie skutkom nowotworów złośliwych jest podstawowym zadaniem rehabilitacji onkologicznej – podkreślał prof. Woźniewski.

Rehabilitacja onkologiczna w Polsce ma już ponad 40-letnią tradycję. Ale teraz ze względu na duży wzrost zachorowań oraz dużą liczbę pacjentów po przebytych chorobach nowotworowych stoi ona przed zupełnie nowymi wyzwaniami. – Wokół rehabilitacji onkologicznej narosło sporo mitów, które funkcjonują do dziś – ubolewał prof. Woźniewski. Najgroźniejszy z nich to pogląd, że  fizykoterapia przyczynia się do wzrostu guzów, albo, że podczas chemioterapii nie można ćwiczyć. Tymczasem coraz częściej zaczyna się mówić o tym, by chemioterapia była stosowana już podczas rehabilitacji, a nie w trakcie leczenia szpitalnego.

Podczas konferencji podkreślano, że aktywność fizyczna osób chorujących na nowotwory złośliwe jest bardzo ważna w procesie ich leczenia. I tak u osób  mających niską wydolność fizyczną, a chorujących na raka płuc, obserwuje się dużą częstotliwość pooperacyjnych powikłań. Z kolei u chorych aktywnych fizycznie w okresie przedoperacyjnym występuje istotne obniżenie ryzyka pooperacyjnej śmiertelności. – Aktywność fizyczna może o 50 procent zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego – podkreślał prof. Woźniewski.

Obecnie pacjenci onkologiczni mają możliwość sfinansowania rehabilitacji onkologicznej z kilku źródeł: z Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków takich organizacji pozarządowych jak: Klub Amazonek, czy też Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych. NFZ finansuje rehabilitację pacjentów onkologicznych w ramach oddziałów stacjonarnych, ambulatoryjnych, rehabilitacji domowej oraz leczenia sanatoryjnego. ZUS finansuje z kolei rehabilitację pacjentek z rakiem piersi, a PFRON dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorem konferencji jest działające w Uzdrowisku Ustroń Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii „Rosomak”. Największą grupę jego pacjentów stanowią kobiety leczone z powodu raka piersi oraz nowotworów narządu rodnego.  W ciągu zaledwie 2 lat liczba pacjentów przyjętych w uzdrowisku na rehabilitację onkologiczną wzrosła  z 718 do 813.  Dziś prawie 20 procent udzielanych w Uzdrowisku świadczeń dotyczy rehabilitacji onkologicznej.

Ustroń, 16 maja 2014