Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Nowy kontrakt z NFZ  – nowe świadczenia!

Uzdrowisko Ustroń rozszerza swoją ofertę rehabilitacyjną. Już wkrótce  pojawią się w nim, dla pacjentów NFZ, dwa nowe oddziały rehabilitacji pulmonologicznej i rehabilitacji neurologicznej. – Cieszymy się, że Narodowy Fundusz Zdrowia docenił nasze wysiłki zmierzające do poprawienia oferty, przyznając nam w ostatnim postępowaniu konkursowym środki na prowadzenie obu rehabilitacji – podkreśla Bartosz Sadowski, prezes Uzdrowiska Ustroń.

Oddział rehabilitacji pulmonologicznej został zakontraktowany z NFZ na 20 łóżek. Będzie to jedyny oddział rehabilitacji oddechowej dorosłych na terenie Podbeskidzia. Rehabilitacja pulmonologiczna jest adresowana do osób z przewlekłymi chorobami płuc i układu oddechowego, po zabiegach torakochirurgicznych oraz do pacjentów wymagających leczenia powikłań po przebytym leczeniu szpitalnym. Uzdrowisko przygotowując się do uruchomienia rehabilitacji pulmonologicznej zamierza jeszcze w tym roku zbudować m.in. tężnie solankowe, które będą wykorzystywać własne źródła solanki wydobywanej z poziomu 1800 metrów pod ziemią. Drugi z oddziałów rehabilitacji neurologicznej posiada 38 łóżek. Od lipca br. będą mogli się na nim leczyć pacjenci w ramach ubezpieczenia NFZ. – Jest to jedna z najtrudniejszych rehabilitacji. Pacjenci wymagają szybkiej i profesjonalnej opieki ze strony wyspecjalizowanego zespołu lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz szeregu konsultantów – informuje prezes Sadowski.

Oprócz dwóch oddziałów rehabilitacji pulmonologicznej i neurologicznej Uzdrowisko Ustroń otrzymało z NFZ środki na uruchomienie dwóch dziennych oddziałów rehabilitacji limfologicznej i ogólnorehabilitacyjnego. Pierwszy z nich wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na leczenie chorych z obrzękami limfatycznymi w różnym stadium. Będą mogły korzystać z niego osoby zarówno leczone, jak i nieleczone onkologicznie. Z kolei drugi z oddziałów przeznaczony jest dla osób ze schorzeniami zapalnymi, zwyrodnieniowymi narządu ruchu, po urazach i operacjach.

Uzdrowisko Ustroń otrzymało także środki na dalsze prowadzenie oddziału wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. Jest to najbardziej rozwijający się oddział w Uzdrowisku. W ciągu ostatnich 3 lat liczba pacjentów wzrosła tu z 90 do 230, a nawet 250 rehabilitowanych dziennie. Nowy kontrakt dla tegoż oddziału jest wyższy od poprzedniego o 30 procent. – Z jednej strony jesteśmy zadowoleni z tego wzrostu, ale z drugiej nowy, wyższy kontrakt obejmuje zaledwie połowę świadczeń udzielanych w oddziale – informuje Piotr Ciepał, wiceprezes Uzdrowiska Ustroń.

Rozwijanie specjalistycznego programu rehabilitacji kardiologicznej jest jednym z głównych celów Uzdrowiska Ustroń. Pacjenci na oddział rehabilitacji kardiologicznej są przyjmowani nierzadko w 4 – 5 dobie po zabiegu , co z punktu widzenia ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia jest rozwiązaniem o wiele tańszym niż długotrwały pobyt chorego na oddziale kardiologicznym lub kardiochirurgicznym. – Oddział ten jest z pewnością naszą wizytówką, dlatego żałujemy, że nie może on w pełni rozwinąć swojego potencjału – podkreśla wiceprezes uzdrowiska.

Obecnie z oferty Uzdrowiska Ustroń korzysta średnio 30 tysięcy osób rocznie. Z roku na rok, w wyniku realizowanej strategii, przybywa pacjentów korzystających z rehabilitacji leczniczej. W 2011 roku było ich niespełna 2,4 tys. , rok później już ponad 3,1 tys., a w 2013 roku ponad 5 tys. W obecnym roku Uzdrowisko zamierza przyjąć na różnego rodzaju leczenie rehabilitacyjne około 6 tys. pacjentów, a w roku następnym już 6,5 tys.

W tym roku zakończył się 3 letni proces prywatyzacji Uzdrowiska Ustroń. Nowy właściciel – Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca – od samego początku postawił sobie za cel  rozwój spółki. Tylko w ostatnich trzech latach Uzdrowisko Ustroń na inwestycje wydało prawie 60 mln złotych. Środki te przeznaczono przede wszystkim na podniesienie jakości i standardu oferowanych zabiegów i bazy noclegowej.  Na efekty tych inwestycji nie trzeba było długo czekać. W ostatnim procesie kontraktowania, w którym NFZ stawiał oferentom wysokie wymagania w zakresie personelu medycznego, sprzętu i certyfikatów jakościowych, Uzdrowisko Ustroń uzyskało w sumie kontrakt o 30 procent większy.

– Zakontraktowanie nowych usług na okres kolejnych 5 lat pozwala nam ze spokojem patrzeć na strategię rozwoju Uzdrowiska Ustroń, jako nowoczesnego centrum wielokierunkowej rehabilitacji – podkreśla prezes Bartosz Sadowski. Uzdrowisko Ustroń staje się powoli ośrodkiem leczenia czterech głównych chorób cywilizacyjnych: chorób układu krążenia, schorzeń nowotworowych, układu ruchu oraz zaburzeń nerwicowych. Przypomnijmy, że pierwsza z wymienionych chorób jest przyczyną około 50 procent zgonów wśród Polaków.

Ustroń, 17 czerwca 2014