Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Borowina z Zabłocia

Uzdrowisko Ustroń wciąż będzie mogło wykorzystywać w leczeniu borowinę ze swojego złoża w Zabłociu. Spora w tym zasługa Rady Miasta Strumienia, która jednogłośnie podjęła uchwałę o podziale sołectwa Zabłocie na dwa mniejsze. Dzięki temu jedno z nich – Zabłocie Solanka może zostać włączone do strefy uzdrowiska Goczałkowice Zdrój. – Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom Strumienia za udzieloną nam pomoc. Dzięki tej decyzji nadal będziemy mogli wykorzystywać naszą borowinę w leczeniu pacjentów – podkreśla Bartosz Sadowski, prezes Uzdrowiska Ustroń.

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi warunków dla prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego uzdrowiska są zobowiązane „do prowadzenia procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy…”. Zabłocie nie jest w żadnej strefie uzdrowiskowej, a to oznacza, że  Uzdrowisko Ustroń nie mogłoby już więcej wykorzystywać znajdującej się tam borowiny mimo potwierdzonej i udokumentowanej badaniami wysokiej jakości tegoż surowca naturalnego.

- Nie będę ukrywać, że zmiana tych przepisów bardzo skomplikowała nam życie, ale na szczęście udało się nam w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i władzami samorządowymi Strumienia i Goczałkowic znaleźć rozwiązanie pozwalające nadal sięgać po  jedną z najlepszych pod względem właściwości borowinę z Zabłocia – mówi Bartosz Sadowski prezes Uzdrowiska. Okazało się, że najprostszym rozwiązaniem będzie poszerzenie strefy uzdrowiska Goczałkowice Zdrój o sołectwo Zabłocie w sąsiedniej gminie Strumień. Konieczny jednak był podział sołectwa na dwa mniejsze. Pomysł zyskał wstępną akceptację Ministerstwa Zdrowia i władz samorządowych obu gmin. W maju br. burmistrz Strumienia Anna Grygierek oraz wójt Goczałkowic Gabriela Placha podpisały list intencyjny w sprawie rozpoczęcia wspólnych działań w kierunku rozszerzenia obszaru uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój o część obszaru sołectwa Zabłocie. Do pomysłu udało się przekonać mieszkańców Zabłocia, którzy podczas prowadzonych przez burmistrz Annę Grygierek konsultacji społecznych w 80 procentach poparli pomysł poszerzenia strefy uzdrowiskowej.

- Mam nadzieję, że objęcie części Zabłocia strefą uzdrowiskową stworzy jeszcze lepsze warunki do rozwoju w naszej gminie rekreacji, agroturystyki oraz podniesie atrakcyjność nie tylko tego miejsca, ale i całej gminy Strumień – podkreśla burmistrz Anna Grygierek. – Proszę pamiętać, że w Zabłociu oprócz złóż borowiny mamy unikalne złoża solankowe. Kto wie, może kiedyś powstanie u nas jakieś uzdrowisko – dodaje.

Decyzja Rady Miasta Strumienia otwiera drogę do korekty obecnych granic uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój. Ministerstwo Zdrowia poinformowało już władze gminy, że przedstawiony przez nie plan spełnia warunki zapisane w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. – Teraz mając zgodę Rady Miasta przystępujemy niezwłocznie do przygotowania odpowiedniego wniosku do Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozszerzenia strefy uzdrowiska Goczałkowice Zdrój – informuje Anna Grygierek, burmistrz Strumienia.
Jesteśmy już blisko utworzenia w Zabłociu Solance uzdrowiska – dodaje.

Złoże borowiny w Zabłociu znajduje się około 1300 – 1500 metrów od Wisły i niecałe 2 kilometry od Jeziora Goczałkowickiego. Uzdrowisko Ustroń eksploatację tegoż złoża rozpoczęło w połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia. Zabiegi borowinowe w Uzdrowiskowym Zakładzie Przyrodoleczniczym stosuje się na 18 stanowiskach do zawijań / okładów /, 9 stanowiskach do kąpieli częściowych oraz 4 stanowiskach wannowych do kąpieli tradycyjnych. Tylko w ubiegłym roku kuracjusze Uzdrowiska Ustroń skorzystali łącznie z ponad 76 tys. zabiegów borowinowych.

Uzdrowisko Ustroń jest jednym z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie. Placówka oferuje w sumie ponad 70 rodzaju zabiegów. Średnio dziennie wykonywanych jest w nim około 6 tys. różnego rodzaju zabiegów. Rocznie z usług 40 lekarzy, 90 pielęgniarek i około 120 fizjoterapeutów korzysta średnio 30 tysięcy osób.